Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Nasze rozległe doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska pozwala, aby w pełni profesjonalny i wszechstronny sposób doradzać przedsiębiorcom i podmiotom publicznym w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska w sprawach dotyczących całego spektrum regulacji środowiskowych, związanych z uzyskaniu decyzji środowiskowych, emisjami do środowiska – również w procesach inwestycyjnych – odpowiedzialnością za szkody w środowisku, prawem wodnym, jak również korzystaniem z wód 
i jej ochroną, gospodarką wodnościekową, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ochroną przed hałasem, gospodarką odpadami 
i remediacji, jakością gleby i ziemi, szkodami i rekultywacją, promieniowaniem elektromagnetycznym, wydobywaniem kopalin ze złóż 
oraz ochroną krajobrazu.

Swoim klientom zapewniamy kompleksowe reprezentację w postępowaniach przed organami Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądami Powszechnymi, oraz w kontaktach ze służbami Komisji Europejskiej, zapewniając jednocześnie współpracę z najlepszymi doradcami 
techniczno-środowiskowymi.

Dla naszych Klientów opiniujemy i sporządzamy analizę dokumentacji 
z zakresu ochrony środowiska, audyty środowiskowe a także przygotowujemy wnioski i inną niezbędną dokumentację do organów administracji w zakresie materialnego prawa ochrony środowiska.

Potrzebujesz więcej 

informacji?

 
 
 

Napisz do nas!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Otawski Dziura Jarzyński Troszyński Hernik Spółka Partnerska ul. Aleja Niepodległości 221/2, 02-087 Warszawa (*wymagane)