Miłosz Jarzyński

Zdjęcie Miłosza Jarzyńskiego

Partner Kancelarii ODJT

 

Adwokat

 

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie ochrony środowiska. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym ponad 8-letnie w Inspekcji Ochrony Środowiska na stanowiskach: Naczelnika Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, I Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Inspekcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

 

Brał udział w charakterze wiceprzewodniczącego w pracach Grupy Roboczej ds. Hałasu powołanej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi, której celem było wypracowanie zmian i ujednolicenie interpretacji przepisów prawa i procedur administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed hałasem.

 

Uczestniczył w Grupie Roboczej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pn. „Sposoby udostępniania informacji w społeczeństwie”, gdzie wypracowano strategię udostępniania informacji o środowisku przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.