Mateusz Gaweł

Mateusz Gaweł

Specjalista ds. ochrony środowiska

 

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska I i II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawnych aspektach gospodarowania odpadami i korzystania ze środowiska w przedsiębiorstwie. Ponadto wspiera przedsiębiorców w zakresie uzyskiwania decyzji zezwalających na gospodarowanie odpadami oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.