of counsel Adwokat

 

Adwokat, doktor nauk prawnych, LL.M. Kiel, tłumacz przysiegły języka niemieckiego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie administracyjnym. Były wiceprzewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Członek Państwowej Komisji Wyborczej oraz członek Rady Nadzorczej ZUS. Posiada doświadczenie w organach nadzoru i obsłudze przedsiębiorstw energytycznych i górniczych oraz specjlanych.  Członek Śląskiego Klastra Lotniczego – ekspert w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.

Liwiusz Laska