Julita Dworak-Tołłoczko

Zdjęcie Julity Dworak Tołłoczko

Specjalista ds. ochrony środowiska

 

Jest absolwentką inżynierii ekologicznej na SGGW w Warszawie, prawa w ochronie środowiska na Uczelni Łazarskiego oraz zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2016 roku zawodowo związana jest z tematyką szeroko rozumianego prawa w ochronie środowiska. Doświadczenie zdobywała w firmach consultingowych, biurze projektowym oraz przy realizacji projektów w branży rafineryjnej i petrochemicznej. Obecnie zajmuje się procesem związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.