Jakub Troszyński

Zdjęcie Jakuba Troszyńskiego

Partner Kancelarii ODJT

 

Radca prawny

 

Ekspert w dziedzinie inwestycji budowlanych, zajmuje się pomocą prawną w obszarze przygotowania i realizacji inwestycji, a także eksploatacji wybudowanej infrastruktury, posiadający 18-letnie doświadczenie, obejmujące w szczególności kontrakty zawierane według wzorca FIDIC. Pracował przy kontraktach typu Buduj oraz Projektuj i Buduj, a także EPC. Zajmuje się również tworzeniem i analizą umów obejmujących nadzór i zarządzanie nad inwestycjami, projektowanie, utrzymanie infrastruktury, jak również umów zawieranych z podwykonawcami. Pracował przy inwestycjach drogowych, hydrotechnicznych, sportowych, energetycznych, lotniskowych i kolejowych. Reprezentował Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi. Zdobył doświadczenie w sporach sądowych związanych z wielkimi inwestycjami, również we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczpospolitej Polskiej.