Andrzej Dziura

Zdjęcie Andrzeja Dziury

Partner Kancelarii ODJT

 

Radca prawny

 

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektów korzystania ze środowiska, planowania przestrzennego oraz regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego. Pasję i zaangażowanie w prawo ochrony środowiska poparł wieloletnią pracą w organach administracji publicznej, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Swoim klientom w sposób kompleksowy doradza w sprawach z zakresu sposobów minimalizacji  i poszukiwań rozwiązań potencjalnych problemów środowiskowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, gdzie obecnie pełni też rolę wykładowcy prawa ochrony środowiska. Wykładał również w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobył w Mazowieckim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmował również stanowisko Naczelnika Wydziału Uzgodnień Inwestycyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta St. Warszawy oraz Dyrektora Departamentu Ocen oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W latach 2014-2015 Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.