Monika Trojanowska-Rzymkiewicz

Zdjęcie Moniki Trojanowskiej Rzymkiewicz

Radca prawny

 

Posiada 13 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i podmiotów publicznych w zakresie: prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, zamówień publicznych, nieruchomości, prawa spółek handlowych, prawa pracy, oraz prawa farmaceutycznego. Doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie prawa UE i wybranych konwencji międzynarodowych w zakresie działalności zagranicznych podmiotów gospodarczych. Doświadczenie w doradztwie prawnym w

zakresie przepisów międzynarodowych i krajowych dotyczących równego traktowania i niedyskryminacji. Doświadczenie w opiniowaniu i sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji, prowadzeniu postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Doradza Inwestorowi w zakresie umów o roboty budowlane, w tym umów opartych na wzorach Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz prowadzi sprawy z zakresu Compliance i etyki, w tym postępowania wszczęte w wyniku zgłoszeń sygnalistów.