Magdalena Kinga Skuza

Zdjęcie Kingi Skuza

Specjalista ds. ochrony środowiska

 

Ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz gospodarki wodnej. Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Pracowała zarówno w administracji publicznej (RZGW w Gdańsku), jak i w konsultingu, dzięki czemu posiada praktyczną wiedzę w zakresie m.in. postępowań administracyjnych, zarządzania zasobami wodnymi, powiązań zagospodarowania przestrzennego z zagadnieniami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planowania inwestycji w kontekście wymagań związanych z ochroną środowiska. Posiada doświadczenie m.in. w przygotowaniu: prac studialnych związanych z wdrażaniem dyrektyw UE, dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych (m.in. operaty wodnoprawne, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko), strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, ekspertyz zgodności przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. z zakresu hydrotechniki, górnictwa, transportu) z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.